WELKOM bij Nootdweer Shanty & Seasong  Zeist 

i

  Home

  Historie

  Bemanning

  Muzikanten

  Repetitie

  Shanty info

  Activiteiten

  Presenteert!

  Zeist aan zee?

  Smoelenblad

  Fotopagina

  Contact

  Agenda

  Repertoire

  Nieuws

  CD/DVD

  Links

  Leden

   
        Baken Zeist aan Zee
 

 

(Klik op bovenstaande foto voor meer info)

 

                       Aan het Zeister strand stil en verlaten...

 

U bevindt zich nu op de denkbeeldige kustlijn van Zeist. Of Zeist aan zee komt te liggen is afhankelijk van veel factoren. Als de stijging van de zeewaterspiegel, mogelijk in combinatie met een springvloed, een dijkdoorbraak tot gevolg heeft, dan komt wellicht vlak bij dit punt de nieuwe kustlijn van Nederland te liggen.

Zeist aan zee is dan een feit.

Het baken is een verbinding tussen oude tijden, toen rivieren en de zee vrij spel hadden, en de toekomstige, mochten klimaatverandering en zeespiegelstijging dramatische vormen aannemen.

Het baken is een moderne folly. Een folly is een bijzonder fenomeen op buitenplaatsen en landgoederen: het zijn vaak fantasiebouwwerkjes die de toeschouwer op het verkeerde been zetten en daarmee vragen oproepen.

Het ontwerp van het baken is gemaakt naar het grondplan van de theekoepel die eerst op deze plek heeft gestaan. Architect Jord den Hollander heeft zowel het verleden als de toekomst in het ontwerp van de nieuwe folly verweven.

Door de toevoeging van een fries met daarin uitgestanst de woorden ’Zeist aan Zee’ is het object een baken geworden, een vuurtorentje.

Het baken ‘Zeist aan Zee’ is mogelijk gemaakt door het Carel Nengerman Fonds en de Stichting Het Utrechts Landschap

©Nootdweer Shanty & Seasong Zeist - WKdesign Zeist